Abliva håller ett virtuellt event om KL1333 för primär mitokondriell sjukdom den 21 maj 2024

Abliva AB (Nasdaq Stockholm: ABLI), ett bolag i klinisk fas som utvecklar läkemedel för behandling av sällsynt och svår primär mitokondriell sjukdom, meddelade idag att bolaget kommer att hålla ett virtuellt event tisdagen den 21 maj 2024 kl. 16:00 CET / 10:00 ET. Den ledande experten och läkaren Amel Karaa (Massachusetts General Hospital, USA) kommer att prata om det stora medicinska behovet samt ge en lägesbild av behandlingsalternativ för patienter med primär mitokondriell sjukdom. Det finns för närvarande inga godkända läkemedel mot systemisk mitokondriell sjukdom.

För att anmäla dig, klicka här.

Eventet kommer att fokusera på Ablivas ledande program, KL1333, vilket har uppvisat kliniskt betydelsefulla, tidiga signaler på effekt hos patienter med mitokondriell sjukdom. Denna nya behandlingsstrategi påverkar den underliggande sjukdomsmekanismen vid mitokondriell sjukdom. KL1333 utvärderas för närvarande i den potentiellt registreringsgrundande fas 2-studien FALCON, där en interimsanalys är planerad att genomföras i mitten av 2024. KL1333 har särläkemedelsklassificering (Orphan Drug Designation, ODD) i både Europa och USA och Fast Track-status i USA.
 
En frågestund kommer att ske live efter den formella presentationen.