Ändring av antal aktier och röster i Abliva AB (publ)

Abliva AB (Nasdaq Stockholm: ABLI) meddelar idag att antalet aktier och röster i Bolaget har ökat med 189 935 417, som ett resultat av en företrädesemission som offentliggjordes av styrelsen den 22 februari 2024.

Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 1 246 234 582 aktier och röster i Abliva AB.