Abliva uppmärksammar World Mitochondrial Disease Week 2021

Abliva AB (Nasdaq Stockholm: ABLI), ett biofarmaceutiskt företag i klinisk fas som utvecklar läkemedel för behandling av sällsynta och allvarliga primära mitokondriella sjukdomar, meddelar att bolaget kommer att uppmärksamma World Mitochondrial Disease Week genom filmer som kommer att släppas på Ablivas webbplats dagligen under veckan, 19 – 25 september.

I filmerna fokuserar vi på att öka förståelsen i samhället för läkemedelsutveckling inom sällsynta sjukdomar, och mer specifikt för utvecklingen av nya läkemedelsbehandlingar för primära mitokondriella sjukdomar. Under veckan kommer vi att belysa det enorma ouppfyllda medicinska behovet inom området samt diskutera Ablivas eget arbete med att ta fram behandlingar för patienter med mitokondriella sjukdomar med våra två substanser i klinisk utveckling.

Med start den 19 september kommer Ablivas videor dagligen att läggas ut på
https://abliva.com/sv/posts/events-and-presentations/world-mitochondrial-disease-week-2021/ samt på bolagets YouTube-kanal och LinkedIn-sida.

World Mitochondrial Disease Week är ett initiativ från International Mito Patients (IMP). Syftet med World Mitochondrial Disease Week är att öka medvetenheten om mitokondriell sjukdom (mito) på global nivå genom utbildning, insamling och påverkansaktiviteter.
https://mitochondrialdiseaseweek.org