Ändring av antal aktier och röster i Abliva AB (publ)

Abliva AB (Nasdaq Stockholm: ABLI) meddelar idag att antalet aktier och röster i Bolaget har ökat med 74 065 306, som ett resultat av en riktad nyemission som beslutades av styrelsen den 30 mars 2021 samt godkänd av den extra bolagsstämman som hölls den 29 april 2021.

Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 403 006 798 aktier och röster i Abliva AB.