Ändring av antal aktier och röster i Abliva AB (publ)

Abliva AB (Nasdaq Stockholm: ABLI) meddelar idag att antalet aktier och röster i Bolaget har ökat med 32 601 360, som ett resultat av en riktad nyemission som beslutades av styrelsen den 30 mars 2021 med stöd av bemyndigande från årsstämman den 20 maj 2020.

Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 328 941 492 aktier och röster i Abliva AB.