NeuroVive Pharmaceutical byter namn till Abliva

NeuroVive Pharmaceutical AB (Nasdaq Stockholm: NVP) meddelar idag att bolagets ansökan om namnbyte till Abliva AB (publ) har godkänts av Bolagsverket. Handel med aktien på Nasdaq Stockholm Small Cap kommer från och med den 29 maj 2020 att ske under det nya kortnamnet ABLI.

Beslutet att byta namn fattades vid årsstämman den 20 maj 2020. Namnbytet till Abliva AB följer den nya företagsstrategin med fokus på primär mitokondriell sjukdom.

Fokus framöver kommer främst att ligga på KL1333-programmet där bolaget, i den pågående kliniska fas Ia/b-studien, kommer att påbörja patientdelen så fort Covid-19-pandemin tillåter start med tanke på patientsäkerhet. Parallellt produceras det kliniska prövningsmaterialet av KL1333 och den kliniska fas II-studien förbereds för att kunna starta i enlighet med planerna första halvåret 2021.

I det andra fokusprojektet, NV354, pågår prekliniska säkerhetsstudier och läkemedelssubstansen har producerats i syfte att ta projektet till klinisk fas I under nästa år.

”Det finns ett stort otillfredsställt behov av behandlingsalternativ för primära mitokondriella sjukdomar, vilket leder till allvarligt lidande för patienter och deras familjer. Vårt ökade strategiska fokus, tillsammans med en stärkt finansiell ställning efter den senaste nyemissionen, ger oss goda möjligheter att leverera välbehövliga nya behandlingsalternativ till patienter som behöver dem och samtidigt bygga aktieägarvärde”, säger Erik Kinnman, VD.

I linje med Ablivas kärnfokus på sina projekt inom primära mitokondriella sjukdomar har en process, med förbehåll för finansiering, inletts för att överföra de amerikanska och europeiska rättigheterna att utveckla och kommersialisera NeuroSTAT-programmet för traumatisk hjärnskada till ett helägt amerikanskt bolag. Syftet är att öka möjligheterna att fortsätta bygga värde i NeuroSTAT-programmet som är redo att gå in i klinisk fas II. Amerikanska FDA har godkänt NeuroSTAT:s IND-ansökan, det har tidigare tilldelats särläkemedelsklassificering i USA och EU, och FDA gav nyligen programmet Fast Track-status. Rättigheterna till utveckling och kommersialisering för NeuroSTAT i Asien ligger sedan tidigare i bolagets Hongkong-baserade dotterbolag.