NeuroVive: Fler enskilda aktieägare genom aktieinbyte

Maas Biolab, LLC, största aktieägare i NeuroVive Pharmaceutical AB, minskar sitt ägande med 836,331 aktier genom ett aktieinbyte av svenska och amerikanska delägare i Maas Biolab. Inbytet av aktier innebär att huvudägaren minskar sitt ägande från 66.65% till 60.25% av NeuroVive och att bolaget tillförs ett 60-tal nya enskilda aktieägare.

VD Eskil Elmér kommenterar:

Aktieinbytet betyder att enskilda privata investerare, främst svenska, som under lång tid indirekt har stöttat och följt bolagets utveckling byter in sitt ägande i Maas Biolab, LLC till ett direkt ägande av aktier i NeuroVive. Vi välkomnar dessa nya enskilda ägare som tidigare alltså varit indirekta ägare via huvudägaren Maas Biolab, LLC. En av förhoppningarna är att ett ökat antal enskilda ägare skall ha en gynnsam effekt på handeln med bolagets aktie på Aktietorget.

Det skall noteras att Maas Biolab, LLC, liksom VD, ordförande och en rad styrelsemedlemmar i NeuroVive, är bundna av ett lock-up avtal, som innebär att respektive fysisk och juridisk person förbinder sig att behålla åtminstone 85% av sitt innehav i NeuroVive under 24 månader, räknat från första handelsdag på AktieTorget. Det aktuella aktieinbytet motsvarar ca 9.6% av Maas Biolab, LLCs nuvarande innehav och innebär att ytterligare högst 5.4% kan omsättas under lock-up perioden.

Överföringen av aktier från Maas Biolab, LLC till de enskilda ägarna sker utanför marknaden och beräknas vara genomförd under februari månad 2009.

Ev. förändring av insynspersonernas innehav kommer att redovisas på sedvanligt sätt på Aktietorgets hemsida.

Eskil Elmér
VD och CSO, tillika läkare och docent i experimentell neurologi vid Lunds Universitet

För ytterligare information kontakta: 
Eskil Elmér, VD och CSO

Telefon: 046-288 01 10
E-post: eskil.elmer@neurovive.se
Hemsida: www.neurovive.se
Postadress:
Biomedical Center
BMC D10
221 84 Lund 

Attachments

PDF