NeuroVive ger en uppdatering om COVID-19-pandemins inverkan på företagets aktiviteter

NeuroVive (Nasdaq Stockholm: NVP) meddelar idag att det övergripande arbetet med bolagets studieprogram i nuläget fortgår och bolaget redogör för de förberedelser som vidtas för att minimera förseningar i de olika projekten samt övriga aktiviteter, med hänsyn till effekterna från viruspandemin COVID-19.

NeuroVives mål är att förbättra hälsan för människor som lever med en primär mitokondriell sjukdom (PMD). Vi månar samtidigt om våra kliniska prövningsdeltagares, samarbetspartners, leverantörers och anställdas hälsa i denna svåra situation. Vi vidtar de åtgärder som rekommenderas av internationella och nationella myndigheter och har regelbundna samtal i hela vår organisation samt med våra partners. Med vår kliniska prövningsverksamhet i åtanke inser vi också att sjukvårdsmyndigheter och vårdgivare kan komma att prioritera om tillgängliga resurser, vårdplatser och personal inom vården för att bättre kunna möta en eventuell tillströmning av COVID-19-patienter.

I dagsläget fortgår NeuroVives arbete med den planerade slutdelen i fas I a/b-studien med KL1333 mot PMD. Prövningscentra i Newcastle och London där studien ska genomföras har meddelat att det på grund av situationen med COVID-19-pandemin finns risk för förseningar vad gäller rekrytering till alla kliniska studier en tid framöver. Detta kommer sannolikt att medföra att tidpunkten för inkludering av den första patienten i slutdelen av fas I a/b-studien med KL1333 kommer att förskjutas.

NeuroVive arbetar med att anpassa studieprogrammet för KL1333 med hänsyn till risken för förseningar, genom att modifiera utformningen av den kommande fas II-studien som fortsatt beräknas kunna starta under första halvåret 2021. Därmed kan NeuroVive minimera risken för försening i det övergripande studieprogrammet för KL1333 utan att göra avkall på vare sig patienternas säkerhet eller studiernas datakvalitet.

NeuroVives förberedelser i form av prekliniska säkerhetsstudier för att under 2021 kunna ta läkemedelskandidaten NV354 för Leighs syndrom in i klinisk fas är i nuläget inte påverkad av COVID-19-pandemin. Bolaget har kontinuerlig kontakt med alla inblandade parter och bevakar situationen noggrant.

Bolagets planerade deltagande i vetenskapliga-, investerar- och partneringmöten kommer i den mån det är möjligt att ersättas med digitala möten.

”I dessa prövande tider tänker vi på alla de människor som direkt eller indirekt drabbats av COVID-19. De långsiktiga följderna för den enskilde och familjer samt för samhället i stort är svåra att förutspå. Det är extraordinära påfrestningar som kommer att drabba sjukvården i många länder. Vi på NeuroVive utvecklar läkemedel till svårt sjuka patienter och vi kommer att, med fortsatt hög energi, på bästa och snabbast möjliga sätt fortsätta utvecklingen i syfte att säkerställa patientnytta. Givetvis kommer vi att hålla våra aktieägare uppdaterade om utvecklingen och meddela eventuella nyheter om förseningar framöver”, säger NeuroVives vd Erik Kinnman.