NeuroVive har behandlat sista patienten i europeisk fas III-studie med CicloMulsion®

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ), ett ledande företag inom mitokondriell medicin, meddelar att den sista av totalt 972 patienter nu har inkluderats och behandlats i den pågående europeiska fas III-studien (CIRCUS-studien) där hälften av patienterna har erhållit företagets läkemedel CicloMulsion® för behandling av reperfusionsskada i samband med hjärtinfarkt.

– En viktig milstolpe har nu uppnåtts i den europeiska hjärtstudien med NeuroVives produkt CicloMulsion®. Den 16 februari inkluderades och behandlades den sista patienten i studien och behandlingen kommer nu att följas upp under ett års tid då studien slutligen stängs för analys av data. Rekryteringen av patienter till studien har fungerat väl och vi är nöjda med hur studien hittills har följt den ursprungliga planen, säger NeuroVives VD Mikael Brönnegård.

Om NeuroVive
NeuroVive Pharmaceutical AB (publ), ett ledande företag inom mitokondriell medicin, utvecklar en portfölj av produkter för behandling av akuta hjärt- och nervcellsskador genom mitokondrieprotektion. Dessa sjukdomstillstånd kännetecknas av omfattande medicinska behov samt att det ännu inte finns några godkända läkemedelsbehandlingar att tillgå. NeuroVives produkter CicloMulsion® (hjärtinfarkt) och NeuroSTAT® (traumatisk hjärnskada) genomgår för närvarande fas III- respektive fas II-studier. NeuroVives forskningsarbete omfattar även produkter för behandling av antivirala indikationer (Hepatit B/C), hjärncellsskada vid stroke samt läkemedelskandidater för cellskydd och energireglering vid mitokondriella sjukdomar. NeuroVive är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Media samt Investor Relations-relaterade frågor hänvisas till:
Ingmar Rentzhog, Laika Consulting, Tel: 046-275 62 21 respektive ir@neurovive.se
Via ovanstående kontaktvägar är det även möjligt att boka en intervju med företagets VD Mikael Brönnegård.

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)
Medicon Village, SE-223 81 Lund, Tel: 046-275 62 20 (växel), Fax: 046-888 83 48, info@neurovive.se, www.neurovive.se

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 februari 2014, kl. 08.45.

Attachments

Release