NeuroVive meddelar att VD lämnar bolaget – Jan Nilsson tar över som tf VD

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ), läkemedelsbolaget inom mitokondriell medicin, meddelar att Mikael Brönnegård i dag lämnar posten som bolagets VD. Styrelsen meddelar vidare att Jan Nilsson, med mångårig erfarenhet av ledande positioner på internationella läkemedelsbolag, tar över som tillförordnad VD.

Rekryteringsprocessen för att hitta en efterträdare har inletts, och Jan Nilsson kommer att leda bolaget som tillförordnad VD tills styrelsen utser en ny VD.

– Vi vill tacka Mikael Brönnegård för hans insatser och önskar honom lycka till i kommande uppdrag. Tidpunkten är nu lämplig för att låta en ny VD ta över och driva bolaget vidare. Styrelsen är övertygad om att Jan Nilsson har den erfarenhet som krävs för att leda bolaget tills en ny VD har rekryterats, säger Gregory Batcheller, NeuroVives styrelseordförande.

Om NeuroVive
NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) är ett läkemedelsföretag som fokuserar på mitokondriell medicin. Företaget utvecklar en portfölj av produkter för indikationer inom mitokondriell medicin där det finns ett stort medicinskt behov. NeuroVives affärsstrategi fokuserar på att maximera värden på bolagets projekt genom strategiska partnerskap och utlicensiering.

NeuroVives portfölj, som innehåller tre cyklofilin-D-hämmare i klinisk och preklinisk utveckling, drivs av tre läkemedelsplattformar inom neurologi, mitokondriella sjukdomar och organskydd. NeuroVives produkt CicloMulsion® utvärderas i en pågående fas II-studie för akut njurskada i samband med större kirurgiska ingrepp (CiPRICS). NeuroSTAT® utvärderas för närvarande i en fas II-studie för traumatisk hjärnskada. NeuroVive är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Media- och Investor Relations-relaterade frågor hänvisas till:
Ingmar Rentzhog, Laika Consulting, Tel: 046-275 62 21 respektive ir@neurovive.se

Via ovanstående kontaktvägar är det även möjligt att boka en intervju med företagets styrelseordförande Gregory Batcheller.

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)
Medicon Village, SE-223 81 Lund
Tel: 046-275 62 20 (växel), Fax: 046-888 83 48
info@neurovive.se, www.neurovive.se

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 september 2015, kl 13:50 CET.

Attachments

Release