NeuroVive: Ökat individuellt ägande genom aktieinbyte

Maas Biolab, LLC, största aktieägaren i NeuroVive Pharmaceutical AB (publ), minskar sitt ägande med 340 125 aktier genom ett aktieinbyte riktat till svenska och amerikanska delägare i Maas Biolab. Inbytet av aktier innebär att huvudägaren minskar sitt ägande från 36,41% till 34,14% av NeuroVive och att individuella ägare, framförallt inom NeuroVives ledning, styrelse och grundarkrets, ökar sina personliga innehav i bolaget. 

Ordförande Greg Batcheller kommenterar:
Aktieinbytet är ett fortsatt steg i ambitionen att öka andelen aktier i privata händer i NeuroVive. Genom inbytet minskar storägaren Maas Biolab LLC:s sitt ägande i bolaget till förmån för individuella ägare i Maas Biolab såsom personer i ledning och grundare. Transaktionen medför i princip ingen förändring för NeuroVive.

Det aktuella aktieinbytet motsvarar ca 6% av Maas Biolab, LLC:s nuvarande innehav och ligger inom ramen för det lock up-avtal som Maas Biolab har anslutit sig till.

Överföringen av aktier från Maas Biolab, LLC till de enskilda ägarna sker utanför marknaden och beräknas vara genomförd den 22 juli 2011.

Ökningarna av insynspersonernas innehav kommer att redovisas på sedvanligt sätt på AktieTorgets hemsida. Maas Biolab LLC:s sammantagna överföring kommer att redovisas som en kursiverad närståendeminskning för Eskil Elmér och Marcus Keep enligt reglerna på AktieTorget.

För ytterligare information kontakta: 
Mikael Brönnegård, VD

Telefon: 046-288 01 10, 070-299 62 64
E-post: mikael.bronnegard@neurovive.se
Hemsida: www.neurovive.sewww.neurovive.com
Postadress: Biomedical Center
BMC D10
221 84 Lund

NeuroVive bedriver forskning och utveckling av cyklosporinbaserade läkemedel, så kallade cyklofilin-D-hämmare för nervcellsskyddande bruk. Bolagets första produkt NeuroSTAT® har genomgått klinisk prövning i människa med avseende på farmakokinetik och säkerhetsaspekter. Därutöver bedriver NeuroVive avancerad forskning och utveckling av nya läkemedelskandidater med nervcellsskyddande potential. Bolaget äger breda patenträttigheter för en läkemedelsfamilj som kallas cyklosporiner. NeuroVive avser att utlicensiera produkter till större läkemedelsföretag för registrering, marknadsföring och försäljning.

Attachments

PDF