NeuroVive Pharmaceutical publicerar årsredovisningen för 2019

NeuroVive Pharmaceutical AB (Nasdaq Stockholm: NVP) meddelar idag att årsredovisningen för 2019 finns tillgänglig på bolagets hemsida www.neurovive.com.

Årsredovisningen finns även bifogad nedan.