NeuroVive – presentationstillfällen januari 2019

Lund, den 18 januari 2019 – NeuroVive Pharmaceutical AB(Nasdaq Stockholm: NVP, OTCQX: NEVPF) informerar om Bolagets presentationstillfällen under januari 2019.

Med anledning av att den extra bolagsstämman i NeuroVive Pharmaceutical AB torsdagen den 17 januari 2019 beslutade att genomföra en företrädesemission med teckningsperiod från och med den 23 januari 2019 till och med den 6 februari 2019, vill Bolaget här påminna om de företagspresentationer NeuroVive ger under januari 2019. 

NeuroVives vd Erik Kinnman kommer att presentera bolaget och verksamheten vid följande evenemang. För ytterligare information samt anmälan, se vidare under respektive länk nedan.

Måndag 21 januari               Aktespararnas Aktiekväll, tema Life Science
Stockholm                            Hotell Birger Jarl, Birger Jarlsgatan 61A, kl 17.30
https://www.aktiespararna.se/aktiviteter/aktiekvallen-stockholm-21-januari 

Tisdag 22 januari                 Aktiespararnas Aktiekväll 
Göteborg                              Elite Park Avenue, Kungsportsavenyn 36, kl 17.30
https://www.aktiespararna.se/aktiviteter/aktiekvallen-goteborg 

Tisdag 29 januari                 Aktiedagen, Aktiespararna 
Lund                                     Medicon Village, Scheelevägen 2, kl 08.00 – 18.20
https://www.aktiespararna.se/aktiviteter/aktiedagen-lund-29-januari-0 

För ytterligare bakgrundsinformation om bolaget finns även en nyligen inspelad intervju med Erik Kinnman, vd för NeuroVive, tillgänglig på Cornelia News: http://cornelianews.com/c-talk/milstolpar-uppnadda-nu-tar-neurovive-in-124-miljoner-kr/.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 januari 2019 kl. 08:30.

För mer information, kontakta: 
Catharina Johansson, CFO, IR & Communications
+46 (0)46-275 62 21, ir@neurovive.com

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)  
Medicon Village, 223 81 Lund, Sverige 
Tel: +46 (0)46 275 62 20 (växel)

info@neurovive.com, www.neurovive.com
För nyhetsprenumeration, gå in på http://www.neurovive.com/sv/press-releases/subscription-page/
Följ oss på LinkedIn
Prenumerera på vår YouTube-kanal

Om NeuroVive
NeuroVive Pharmaceutical AB är ett ledande företag inom mitokondriell medicin, med ett projekt i klinisk fas II för behandling av måttlig till allvarlig traumatisk hjärnskada (NeuroSTAT®) och ett projekt i klinisk fas I (KL1333) för genetisk mitokondriell sjukdom. Forskningsportföljen omfattar också projekt för genetiska mitokondriella sjukdomar, cancer och NASH. Bolaget utvecklar läkemedel för sällsynta sjukdomar, genom den kliniska utvecklingsfasen ut på marknaden. För projekt som riktar sig mot vanliga sjukdomar är målet utlicensiering i preklinisk fas. En undergrupp av molekyler inom NVP015-projektet har utlicensierats till Fortify Therapeutics, ett BridgeBio-bolag, för utveckling av lokal behandling av Lebers hereditära optikusneuropati (LHON). NeuroVive är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: NVP). Aktien finns även tillgänglig för handel i USA på marknadsplatsen OTCQX Best market (OTC: NEVPF).