NeuroVive presenterar innovativ metabol reglering för NASH. Abstrakt i toppskiktet vid The Liver Meeting 2017

Lund, Sverige, 3 oktober 2017 – NeuroVive Pharmaceutical AB (Nasdaq Stockholm: NVP, OTCQX:NEVPF), ett ledande företag inom mitokondriell medicin, tillkännagav idag att ett abstrakt med preklinisk data kopplat till företagets projekt NVP022 för icke-alkoholorsakad steatohepatit (NASH) har accepterats för presentation vid The Liver Meeting, den amerikanska leversjukdomsorganisationen American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD) årliga sammankomst, den 20-24 oktober 2017 i Washington DC.

NVP022 är NeuroVives andra projekt för NASH och kompletterar den direkta anti-fibrotiska verkan hos NV556. Till skillnad från NV556 riktar NVP022 in sig på de metaboliska komponenterna hos NASH, genom att använda milda, leverinriktade protonophorer för att öka energiförbrukningen och ta bort överflödig fettlagring i levern och på så vis motverka sjukdomsprocesserna i NASH.

Det har länge varit känt att mitokondriella protonophorer, som till exempel dinitrofenol (DNP), främjar viktminskning och påverkar NASH-markörer i prekliniska modeller. NeuroVives innovativa substanser i NVP022 projektet har designats för att ha ett genomgående förbättrat terapeutiskt index och genom att specifikt rikta dessa nya substanser mot levern kommer de att säkerställa säkerhet och tolerans vid NASH-behandling.

”Discovery projektet NVP022 baseras på NeuroVives kärnkompetens inom mitokondriell energireglering och vår samarbetspartner Isomerases innovativa kompetens inom kemiutveckling. Vårt projekt har rönt stort intresse och fått en placering i topp-10 procent bland inlämnade abstrakt. Detta visar att NASH är ett område med ett stort och ouppfyllt medicinskt behov, där nya metoder för att motverka sjukdomsprocesserna är önskvärda”, säger Eskil Elmér, Chief Scientific Officer och VP of Discovery på NeuroVive.

Abstraktet ”Preclinical analysis of liver-targeted, mild mitochondrial protonophores for treatment of non-alcoholic fatty liver disease and steatohepatitis” har valts ut för presentation som en särskilt anmärkningsvärd “Presidential Poster of Distinction” vid The Liver Meeting, som hålls i Washington DC den 20-24 oktober 2017.

Om The Liver Meeting

The Liver Meeting skapar ett forum för utbyte av banbrytande grundläggande, translationell och klinisk forskning kring sjukdomar i levern och gallvägarna samt levertransplantation. Accepterade abstrakt från The Liver Meeting 2017 publiceras i oktobernumret av AASLD:s officiella tidskrift Hepatology, https://www.aasld.org/publications/hepatology-0.

Postertitel: Preclinical analysis of liver-targeted, mild mitochondrial protonophores for treatment of non-alcoholic fatty liver disease and steatohepatitis.

Författare: Magnus Hansson, Steven Moss, Sarah Piel, Imen Chamkha, Alvar Grönberg, Matthew Gregory, Eskil Elmér

Tidpunkt: 24 oktober 2017 kl. 12.30-14.00 EST

Plats: Walter E. Washington Convention Center, Washington DC.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Kinnman, VD NeuroVive, Tfn: 046-275 62 21 eller ir@neurovive.com

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) 
Medicon Village, 223 81 Lund 
Tel: +46 (0)46 275 62 20 (växeln) 

Om NASH

När patienten har ökad fettinlagring och inflammation i levern talar man om NASH (Non-Alcoholic SteatoHepatitis) ett tillstånd där fibrotisering i levern sker, vilket kan vidareutvecklas till skrumplever (levercirros) och levercancer (hepatocellulär cancer). Det finns en stark koppling mellan NASH och flera olika metabola sjukdomar som diabetes och fetma. Sjukdomen är vanlig över hela världen och cirka 3–5% av alla amerikaner (cirka 15 miljoner människor) lider av NASH. Det finns för närvarande inga registrerade behandlingar.

Om NeuroVive

NeuroVive Pharmaceutical AB är ett ledande företag inom mitokondriell medicin, med ett projekt i klinisk fas II för behandling av måttlig till allvarlig traumatisk hjärnskada (NeuroSTAT®) och ett projekt i klinisk fas I (KL1333) för genetisk mitokondriell sjukdom. Forskningsportföljen omfattar ett flertal projekt i sen upptäcktsfas vilka spänner över områden som genetiska mitokondriella sjukdomar och cancer samt neurologiska och metabola sjukdomar såsom NASH. Bolagets strategi innefattar egen utveckling av läkemedel för sällsynta sjukdomar, genom den kliniska utvecklingsfasen hela vägen ut på marknaden. För de av bolagets projekt som riktar sig mot stora indikationer med hög potential är strategin utlicensiering i preklinisk fas. NeuroVive är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: NVP). Aktien finns även tillgänglig för handel i USA på marknadsplatsen OTCQX Best market (OTC: NEVPF).

Attachments

Release