NeuroVive presenterar på Stockholm Corporate Finance Life Science Seminarium

Lund, 6 mars 2018 – NeuroVive Pharmaceutical AB (Nasdaq Stockholm: NVP, OTCQX: NEVPF) deltar vid Stockholm Corporate Finance Life Science Seminarium på Operaterassen den 7 mars 2018 kl. 10:45. Bolagets VD Erik Kinnman presenterar den senaste utvecklingen och framtiden för bolaget.

Stockholm Corporate Finance arrangerar kapitalmarknadsdagen för tionde året i rad och erbjuder investerare, analytiker och media att träffa företag i Life Science & Healthcare branschen. Ca 400 åhörare samlas för att lyssna till 16 företag som på två dagar presenterar sina verksamheter, följt av en frågestund under ledning av moderator Linda Wikström, frilansjournalist.

För att närvara vid seminariet, registrera dig med hjälp av länken nedan:

https://www.lyyti.fi/reg/Stockholm_Corporate_Finance_Life_Science_seminarium_den_67_mars_2018_8958

Presentationen kan även följas live på webben:

https://tv.streamfabriken.com/2018-03-07-neurovive-pharmaceutical-ab

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 mars 2018 kl. 08:30.

För mer information, kontakta:

Daniel Schale, kommunikationsdirektör

+46 (0)46-275 62 21, ir@neurovive.com

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)

Medicon Village, 223 81 Lund, Sverige

Tel: +46 (0)46 275 62 20 (växel)

info@neurovive.com, www.neurovive.com

Om NeuroVive  

NeuroVive Pharmaceutical AB är ett ledande företag inom mitokondriell medicin, med ett projekt i klinisk fas II för behandling av måttlig till allvarlig traumatisk hjärnskada (NeuroSTAT®) och ett projekt i klinisk fas I (KL1333) för genetisk mitokondriell sjukdom. Forskningsportföljen omfattar ett flertal projekt i sen forskningsfas vilka spänner över områden som genetiska mitokondriella sjukdomar, cancer och metabola sjukdomar såsom NASH. Bolagets strategi innefattar egen utveckling av läkemedel för sällsynta sjukdomar, genom den kliniska utvecklingsfasen hela vägen ut på marknaden. För de av bolagets projekt som riktar sig mot stora indikationer med hög potential är strategin utlicensiering i preklinisk fas. NeuroVive är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: NVP). Aktien finns även tillgänglig för handel i USA på marknadsplatsen OTCQX Best market (OTC: NEVPF). 

Attachments

Release