NeuroVive presenterar vid den andra årliga H.C. Wainwright NASH Investor Conference

Lund, 16 mars 2018 – NeuroVive Pharmaceutical AB (Nasdaq Stockholm: NVP, OTCQX: NEVPF) meddelade idag att Bolagets Chief Medical Officer, Magnus Hansson, kommer att presentera Bolagets program för icke-alkoholorsakad steatohepatit (NASH), NV556 och NVP022, vid den andra årliga H.C. Wainwright NASH Investor Conference, den 19 mars 2018 kl. 11:20 lokal tid (kl. 16:20 svensk tid) på St. Regis Hotel i New York.

Potentialen i Neurovives NASH-program har bedömts som hög och företaget har valts ut som presentatör vid den prestigefyllda H.C. Wainwright NASH Investor Conference. Den andra upplagan av konferensen samlar investerare, samt företag inom bioteknik, läkemedel och diagnostik som är aktiva inom utveckling av NASH-behandlingar, liksom välrenommerade NASH opinionsbildare.

En direktsänd webcast av presentationen kan ses här:

http://wsw.com/webcast/hcw3/nvp/

Om NV556

NV556 är en läkemedelskandidat med en direktverkande anti-fibrotisk verkningsmekanism och riktar in sig på NASH-patienter vars sjukdom har utvecklats förbi det inledande metabola stadiet, som kännetecknas av fettinlagring och inflammation i levern. NV556 är en potent cyklofilinhämmare ur NeuroVives substansklass sangamider. NV556 har genomgått omfattande preklinisk utveckling, har gynnsamma allmänna läkemedelsegenskaper och bekräftad anti-fibrotisk effekt i flera experimentella modeller av NASH. Bolaget har accelererat utlicensieringsaktiviteterna för NV556 med målsättningen att nå ett partnerskapsavtal under 2018.

Om NVP022

NVP022 riktar in sig på de metabola komponenterna i NASH genom att delvis frikoppla (uncouple) energirelaterade funktioner och tar därmed bort överflödigt fett som lagrats i levern. NVP022 riktar sig mot de metabola komponenterna i NASH genom att använda milda, leverinriktade protonophorer för att öka energiförbrukningen, ta bort överflödig fettlagring i levern och därigenom motverka sjukdomsprocesserna vid NASH. NeuroVive utvärderar för närvarande substanser med utgångspunkt i att kunna välja en läkemedelskandidat under 2018.

Om NASH

Fettinlagring i levern, inflammation och fibros är symtom på NASH – ett tillstånd som kan leda till skrumplever eller levercancer (hepatocellulär cancer). Uppskattningsvis 20% av världsbefolkningen lider av icke-alkoholorsakad fettleversjukdom (NAFLD) och 20% av NAFLD-befolkningen lider av icke-alkoholorsakad steatohepatit (NASH). Det finns en stark koppling mellan NASH och andra metabola syndrom, såsom diabetes och fetma. För närvarande finns inga registrerade behandlingar för NASH, men med behandlingar på väg förväntas den globala NASH-marknaden överstiga 25 miljarder dollar år 2026.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 mars 2018 kl. 11:00.

För mer information, kontakta:

Daniel Schale, kommunikationsdirektör

+46 (0)46-275 62 21, ir@neurovive.com

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)

Medicon Village, 223 81 Lund, Sverige

Tel: +46 (0)46 275 62 20 (växel)

info@neurovive.com, www.neurovive.com

Om NeuroVive  

NeuroVive Pharmaceutical AB är ett ledande företag inom mitokondriell medicin, med ett projekt i klinisk fas II för behandling av måttlig till allvarlig traumatisk hjärnskada (NeuroSTAT®) och ett projekt i klinisk fas I (KL1333) för genetisk mitokondriell sjukdom. Forskningsportföljen omfattar ett flertal projekt i sen forskningsfas vilka spänner över områden som genetiska mitokondriella sjukdomar, cancer och metabola sjukdomar såsom NASH. Bolagets strategi innefattar egen utveckling av läkemedel för sällsynta sjukdomar, genom den kliniska utvecklingsfasen hela vägen ut på marknaden. För de av bolagets projekt som riktar sig mot stora indikationer med hög potential är strategin utlicensiering i preklinisk fas. NeuroVive är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: NVP). Aktien finns även tillgänglig för handel i USA på marknadsplatsen OTCQX Best market (OTC: NEVPF). 

Attachments

Release