NeuroVive tecknar samarbetsavtal med University of Florida om biomarkörutveckling för TBI

Lund, Sverige, 31 oktober 2017 – NeuroVive Pharmaceutical AB (Nasdaq Stockholm: NVP, OTCQX: NEVPF) meddelade idag att bolaget har tecknat ett samarbetsavtal med Kevin K.W. Wang, Ph.D., vid University of Florida för att utföra biomarkörsforskning för NeuroVives program för traumatisk hjärnskada (TBI). Forskningen riktar in sig på utveckling av alternativa effektmått för företagets kliniska TBI-program genom att analysera patientprover från den tidigare genomförda CHIC-studien.

Forskningen kommer att utvärdera användningen av blod- och cerebrospinalvätskebaserade biomarkörer för utveckling av TBI-läkemedel, vilket i allt större grad anses av yttersta vikt för diagnosticering, prognostisering och terapiutvärdering. Forskningen kommer under ledning av Wang att utföras vid ett laboratorium inom University of Floridas McKnight Brain Institute vars forskning fokuserar på neurotrauma, neuroproteomik och biomarkörer.

”Samarbetet med Dr. Wang och hans forskningslag vid University of Florida kommer att vara till stor hjälp för den fortsatta utvecklingen av vår TBI-läkemedelskandidat NeuroSTAT. NeuroSTAT har visat lovande resultat i nyligen genomförda experimentella studier vid University of Pennsylvania och i den kliniska CHIC-studien. Resultaten från denna biomarkörsanalys kommer att vara mycket användbara för att ytterligare optimera vår kommande fas II effektstudie,” sade Magnus Hansson, Chief Medical Officer, NeuroVive.

Wang är en tongivande expert inom biomarkörsforskning för TBI och är en del av flera samarbetsinsatser för att stärka kunskapen kring TBI och utformningen av kliniska studier, bland annat de USA-baserade insatserna TRACK-TBI (Transforming Research and Clinical Knowledge in Traumatic Brain Injury) och TED (TBI Endpoints Development), samt det europeiska CENTER-TBI-initiativet.

“Vi har ett team av mycket begåvade biomarkörsforskare här vid vårt forskningslaboratorium vid University of Florida. Biomarkörsforskning inom TBI kan hjälpa till att förbättra diagnostik, stärka kort- och långsiktig patientvård och hjälpa kliniska studier för utveckling av nya behandlingsformer, vilket är målet med vårt samarbete med NeuroVive,” sade Wang, som också är docent i akutmedicin, psykiatri, neurovetenskap och fysiologi vid University of Floridas College of Medicine, och en medlem av McKnight Brain Institute.

Denna information är sådan information som NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 oktober 2017 kl. 08:30.

För mer information, kontakta:

Daniel Schale, kommunikationsdirektör, NeuroVive

+46 (0)46-275 62 21, ir@neurovive.com

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)

Medicon Village, 223 81 Lund, Sverige

Tel: +46 (0)46 275 62 20 (växel)

info@neurovive.com, www.neurovive.com

Om McKnight Brain Institute

University of Floridas Evelyn F. and William L. McKnight Brain Institute är ett ledande forsknings- och undervisningscentrum hängivet till studier av neurodegenerativa sjukdomar, hjärn- och ryggmärgsskador, hjärntumörer, beroendetillstånd samt åldersrelaterad minnessvikt. McKnight Brain Institute tillhör USA:s mest kompletta och tekniskt avancerade centrum för banbrytande forskning kring hur den normala hjärnan fungerar samt hur hjärnan kan regenerera efter skador, sjukdomar eller åldrande.

Om TBI

Traumatisk hjärnskada (TBI) uppkommer efter externt våld mot huvudet där nervcellerna tar omedelbar skada. Skadan förvärras under flera dagar efter traumat, vilket i många fall får en väsentligt negativ effekt på den totala skadeverkningen. För närvarande finns det inga godkända behandlingar för att förebygga dessa sekundära skador. I USA drabbas årligen cirka 2,2 miljoner människor, vilket ger upphov till mer än 50 000 dödsfall och 280 000 sjukhusvistelser. De direkta och indirekta kostnaderna i samband med TBI uppskattas till cirka 60 miljarder dollar, och ett stort antal patienter drabbas av en måttlig eller svår funktionsnedsättning som kräver intensivvård och olika former av stöd (www.nih.gov). Förhoppningen är att bättre förebyggande behandlingsformer, exempelvis NeuroSTAT, av de sekundära skadorna vid TBI kan leda till ökad överlevnad och betydligt förbättrad livskvalitet och funktion efter skada.

Om NeuroVive  

NeuroVive Pharmaceutical AB är ett ledande företag inom mitokondriell medicin, med ett projekt i klinisk fas II för behandling av måttlig till allvarlig traumatisk hjärnskada (NeuroSTAT®) och ett projekt i klinisk fas I (KL1333) för genetisk mitokondriell sjukdom. Forskningsportföljen omfattar ett flertal projekt i sen upptäcktsfas vilka spänner över områden som genetiska mitokondriella sjukdomar och cancer samt neurologiska och metabola sjukdomar såsom NASH. Bolagets strategi innefattar egen utveckling av läkemedel för sällsynta sjukdomar, genom den kliniska utvecklingsfasen hela vägen ut på marknaden. För de av bolagets projekt som riktar sig mot stora indikationer med hög potential är strategin utlicensiering i preklinisk fas. NeuroVive är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: NVP). Aktien finns även tillgänglig för handel i USA på marknadsplatsen OTCQX Best market (OTC: NEVPF).

Attachments

Release