NeuroVive tecknar samarbetsavtal med väl ansedd amerikansk forskargrupp inom mitokondriell medicin

Lund den 23 januari, 2017 – NeuroVive Pharmaceutical AB (Nasdaq Stockholm: NVP, OTCQX: NEVPF), meddelar idag att bolaget tecknat ett prekliniskt samarbetsavtal med Children’s Hospital of Philadelphia (CHOP) och Marni J. Falk, M.D, en väletablerad forskare inom området mitokondriell medicin.

Dr. Falks forskargrupp vid CHOP ska utvärdera substanser från NeuroVives forskningsprogram NVP015 i olika experimentella sjukdomsmodeller. Forskargruppen vid CHOP kommer att studera energimetabolism och sjukdomsutveckling i modeller för mitokondriell komplex I-dysfunktion.

Marni J. Falk är praktiserande läkare och chef för Mitochondrial Disease Clinical Center vid CHOP, ett stort centrum för barn och vuxna med mitokondriella sjukdomar och ledande inom detta forskningsområde. Dr. Falks erfarenhet rymmer allt från tidig forskning till klinisk utveckling, med expertis som täcker hela läkemedelsutvecklingskedjan. CHOP är ett av världens största barnsjukhus och har flera år rankats som ett av de bästa sjukhusen för barn i USA.

“Vi är väldigt glada över att ha fått möjligheten att inleda ett samarbete med en så välrenommerad institution inom mitokondriella sjukdomar som CHOP och dess erfarna forskare med Dr. Marni Falk i spetsen. Detta är ett viktigt steg i utvecklingen av nya behandlingsalternativ för patienter med mitokondriell sjukdom och stärker NVP015-programmet ytterligare”, kommenterar NeuroVives medicinske chef Magnus Hansson.

Om NeuroVives forskningsprogram NVP015

Forskningsprogrammet NVP015 grundar sig på ett koncept framtaget av NeuroVives forskningschef Dr. Eskil Elmér och hans medarbetare som innebär att det kroppsegna energisubstratet bärnstenssyra (succinat) görs tillgängligt inne i cellen via en prodrog-teknologi. En prodrog är ett inaktivt läkemedel som aktiveras först när det kommer in i kroppen genom att dess kemiska struktur förändras. En framgångsrik läkemedelskandidat från detta forskningsprogram inom mitokondriell medicin kan potentiellt klassificeras som ett särläkemedel.

Om komplex I-dysfunktion

En av de vanligaste orsakerna till mitokondriell sjukdom är komplex I-dysfunktion, när energiomvandlingen i det första av de fem proteinkomplexen i mitokondrien som svarar för en effektiv energiomvandling i cellen, inte fungerar som det ska. Detta förekommer i sjukdomar som Leighs syndrom och MELAS, som båda är mycket svåra sjukdomar med symptom som muskelsvaghet, epilepsi och annan allvarlig neurologisk påverkan. Mitokondriella sjukdomar debuterar ofta i tidig ålder och försämras över tid.

Om NeuroVive

NeuroVive Pharmaceutical AB är ett ledande företag inom mitokondriell medicin. Bolaget är fokuserat på forskning och utveckling av målinriktade läkemedelskandidater som bevarar mitokondriernas integritet och funktion för indikationer där det finns stort medicinskt behov.

Bolagets strategi innefattar egen utveckling av läkemedel för sällsynta sjukdomar, genom den kliniska utvecklingsfasen hela vägen ut på marknaden. För de av bolagets projekt som riktar sig mot stora indikationer med hög potential är strategin utlicensiering i preklinisk fas. NeuroVives värdeskapande inom projekten sker i samarbeten och i nätverk med ledande forskningsinstitutioner inom mitokondriell medicin samt experter med resurser inom läkemedelsutveckling och läkemedelsproduktion.

NeuroVive har ett projekt i tidig klinisk fas II för behandling av måttlig till allvarlig traumatisk hjärnskada (NeuroSTAT®). Läkemedelskandidaten NeuroSTAT® har särläkemedelsstatus i Europa och USA. Forskningsportföljen omfattar ett flertal projekt i sen upptäcktsfas vilka spänner över områden som genetiska mitokondriella sjukdomar och cancer samt neurologiska och metabola sjukdomar såsom NASH.

NeuroVive är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: NVP). Aktien finns även tillgänglig för handel i USA på marknadsplatsen OTCQX Best market (OTC: NEVPF).

För investerar och/eller mediafrågor, kontakta:
Cecilia Hofvander, NeuroVive, Tfn: 046-275 62 21 eller ir@neurovive.com
Charles Athle Nelson, NeuroVives representant i USA, Tfn +1 212 961 6277 or ir.usa@neurovive.com

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)
Medicon Village, 223 81 Lund
Tfn: 046-275 62 20 (växel)
www.neurovive.com

Denna information är sådan information som NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 januari 2017, kl. 08.30.