NeuroVive: Tidigareläggande av datum för publicering av delårsrapport

Som ett led i arbetet med att förbereda bolaget inför ansökan om notering på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap, meddelar NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) härmed ett tidigare datum för publicering av delårsrapporten än som ursprungligen meddelats. Nytt datum för offentliggörande av delårsrapporten är måndag den 15 oktober 2012.

Det skall noteras att det inte finns någon garanti för att ansökan kommer att lämnas in eller att ansökan om notering på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap, kommer att beviljas.

För ytterligare information kontakta:
Mikael Brönnegård, VD

Telefon: 070-299 62 64
E-post: mikael.bronnegard@neurovive.se

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ):
Medicon Village, SE-223 81 Lund

Telefon: 046-275 62 20 (växel)
Fax: 046-888 83 48
E-post: info@neurovive.se
Hemsida: www.neurovive.sewww.neurovive.com
Adress: Medicon Village, Scheelevägen 2, Lund

Attachments

PDF