NeuroVive utökar samarbetet med inVentiv Health inför kommande marknadslansering

Det nya samarbetsavtalet innebär att NeuroVive kommer att använda inVentiv Healths konsulttjänster i högre omfattning än tidigare. Företagen överväger även ett fördjupat samarbete kring utvecklings- och kommersialiseringstjänster.

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ), ett ledande företag inom mitokondriell medicin, förlänger samarbetsavtalet med inVentiv Health som är en viktig strategisk partner med branschledande tjänster inom såväl kliniska studier som kommersialisering av läkemedelsprodukter och konsulttjänster.

NeuroVive har utvärderat olika typer av samarbeten med såväl stora läkemedelsbolag som kontraktsbaserade forskningsbolag för att minimera risknivån och öka kostnadseffektiviteten under utvecklingen av företagets lovande läkemedelskandidater för behandling av akuta hjärt- och hjärnskador. För närvarande planeras marknadslanseringen av huvudprodukten CicloMulsion® som utvärderas i en fas III-studie inom reducering av kardiovaskulär skada efter stentning av patienter som har drabbats av hjärtattack.

inVentiv Health arbetar tillsammans med läkemedels- och bioteknikföretag med syfte att erbjuda innovativa alternativ till traditionella modeller inom utveckling och kommersialisering. Företaget kan erbjuda medelstora läkemedels- och bioteknikföretag ett omfattandet utbud av tjänster inom hela processen från tidig klinisk utveckling till global marknadslansering. inVentiv Health har en branschunik bredd med tjänster inom läkemedelsutveckling, riskhantering, marknadstillgång och ersättning, kommersialisering samt marknadskommunikation och relationer till betalande parter och patienter.

NeuroVive har sökt en samarbetspartner med en alternativ affärsmodell som kan användas för kommersialiseringen av CicloMulsion® och därefter utökas till att även omfatta framtida produkter. Genom att samarbeta med inVentiv Health behåller företaget större kontroll och mer värde jämfört med alternativa tillvägagångssätt samtidigt som tidsåtgången innan marknadslansering minimeras.

– Vi är mycket nöjda med att utöka samarbetet med inVentiv Health. Det är ett viktigt steg i det inledande arbetet med att förbereda marknaden för lanseringen av NeuroVives huvudprodukt CicloMulsion® i Europa och därefter i USA. inVentiv Healths tjänster kommer att utgöra en värdefull plattform för att nå optimal marknadspenetration när vi närmar oss lansering och marknadsföring av produkten, säger Mikael Brönnegård, vd för NeuroVive Pharmaceutical AB.

NeuroVive avslutade nyligen ett ettårigt regulatoriskt projekt med ParagonRx, ett bolag inom inVentiv Health-koncernen med fokus på riskhantering. I nästa steg kommer företaget att utnyttja marknadsutvärderingstjänster via inVentiv Healths konsultbolag Campbell Alliance. Campbell Alliance är ett ledande konsultföretag inom hälsovårdssektorn och hjälper sina kunder att sälja effektivare i ett marknadsklimat som i allt högre grad domineras av tredje parter som står för betalningen. Arbetet kommer att inledas omgående i form av en utvärdering av marknaden i USA samt fortsatt arbete med marknadsförberedande åtgärder och en plan för marknadsintroduktion i Europa.

NeuroVive och inVentiv Health diskuterar även en fördjupning av samarbetet vilket i så fall skulle utökas till att inkludera framtida utveckling och kommersialiseringstjänster för CicloMulsion®.

– Vi är så pass stora att vi kan erbjuda NeuroVive i princip alla de tjänster som de kan tänkas behöva för att utveckla och kommersialisera sin läkemedelskandidat, och vi är tillräckligt flexibla för att kunna anpassa oss till vad de behöver för att nå sina mål, säger Dan Feldman, ansvarig för inVentiv Healths affärsutveckling i Europa. Läkemedelsbolag möter betydligt mer utmanande marknadsvillkor idag än någonsin tidigare, och dagens marknad kräver innovativa strategiska samarbeten. inVentiv Health skapades för att kunna erbjuda en ny modell som är anpassad för det nya marknadsklimatet.

Om NeuroVive
NeuroVive Pharmaceutical AB (publ), ett ledande företag inom mitokondriell medicin, utvecklar en portfölj av produkter för behandling av akuta hjärt- och nervcellsskador genom mitokondrieprotektion. Dessa sjukdomstillstånd kännetecknas av omfattande medicinska behov samt att det ännu inte finns några godkända läkemedelsbehandlingar att tillgå. NeuroVives produkter CicloMulsion® (hjärtinfarkt) och NeuroSTAT® (traumatisk hjärnskada) genomgår för närvarande fas III- respektive fas II-studier. NeuroVives forskningsarbete omfattar även produkter för behandling av antivirala indikationer (Hepatit B/C), hjärncellsskada vid stroke samt läkemedelskandidater för cellskydd och energireglering vid mitokondriella sjukdomar. NeuroVive är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Om inVentiv Health
inVentiv Healths breda utbud av tjänster och globala närvaro med omkring 12 000 anställda och kunder i mer än 70 länder ger företaget möjlighet att utgöra en viktig strategisk partner för läkemedels- bioteknikbolag, företag inom medicinsk utrustning och diagnostik samt bolag inom hälsovård i deras dynamiska omvärld med marknadsvillkor som hela tiden förändras. inVentiv Health har mer än 550 kundföretag inklusive de 20 största globala läkemedelsbolagen. Besök www.inVentivHealth.com för mer information.  

Media samt Investor Relations-relaterade frågor hänvisas till:
Ingmar Rentzhog, Laika Consulting, Tel: 046-275 62 21 respektive ir@neurovive.se
Via ovanstående kontaktvägar är det även möjligt att boka en intervju med företagets VD Mikael Brönnegård.

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)
Medicon Village, SE-223 81 Lund, Tel: 046-275 62 20 (växel), Fax: 046-888 83 48, info@neurovive.se, www.neurovive.se

inVentiv Health, Inc.
Danielle DeForge, Director, Corporate Communications, +1 781 425 4624, Danielle.DeForge@inVentivhealth.com

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 januari 2014, kl. 13.00.

Attachments

Release