NeuroVives operative chef Jan Nilsson lämnar bolaget

Lund, den 24 augusti, 2016 – NeuroVive Pharmaceutical AB (Nasdaq Stockholm: NVP, OTCQX: NEVPF), ett företag inom mitokondriell medicin, meddelar idag att dess operative chef, Jan Nilsson lämnar bolaget.

Bolaget har en mycket viktig period framför sig och förväntar sig en spännande utveckling under hösten. Bolagets affärsstrategi och organisation har under de senaste månaderna omorienterats för att optimera vägen framåt. En konsekvens av detta är att positionen operativ chef inte längre behövs.

”Jag har varit engagerad i NeuroVive i olika roller sedan 2010 och det har varit fantastiskt att vara med och utveckla bolaget till den position det har idag. Bolaget har en mycket intressant projektportfölj och en stark organisation. Överlämningen till vår nya vd är nu avslutad och det gör att tidpunkten är rätt för mig att söka nya utmaningar. Jag kommer givetvis att följa bolagets fortsatta utveckling med stort intresse, säger Jan Nilsson.

”Jan Nilsson har visat ett stort engagemang för verksamheten och har med sin omfattande kunskap och erfarenhet spelat en viktig roll för NeuroVive, inte bara som operativ chef utan även som styrelseledamot och under en period, tillförordnad VD. Jan har varit en nyckelperson i hanteringen av de utmaningar NeuroVive stått inför de senaste åren. Jag vill, å hela bolaget och dess aktieägares vägnar, uttrycka vår respekt och uppskattning för Jan och önskar honom all lycka till i sina fortsatta utmaningar” säger NeuroVives styrelseordförande Greg Batcheller.

Om NeuroVive

NeuroVive Pharmaceutical AB (Nasdaq Stockholm: NVP, OTCQX: NEVPF), är ett ledande företag inom mitokondriell medicin, fokuserat på utveckling av målinriktade läkemedelskandidater som bevarar mitokondriernas integritet och funktion för indikationer där det finns stort medicinskt behov. NeuroVives affärsfokus drivs av värdeskapande samarbeten med ledande forskningsinstitutioner inom mitokondriell medicin och kommersiella partners över hela världen.

NeuroVives projektportfölj består av två projekt i klinisk utvecklingsfas, ett för akut njurskada (CicloMulsion®) och ett för traumatisk hjärnskada (NeuroSTAT®). Läkemedelskandidaten NeuroSTAT® har särläkemedelsstatus i Europa och USA för behandling av måttlig till allvarlig traumatisk hjärnskada och utvärderas för närvarande i den kliniska studien CHIC. CicloMulsion utvärderas i den pågående CiPRICS-studien för akut njurskada i samband med större kirurgiska ingrepp. Forskningsportföljen består därutöver av två forskningsprogram i sen upptäcktsfas samt en substans i preklinisk utveckling.

NeuroVive är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap (NVP) och även tillgänglig för handel i USA på marknadsplatsen OTCQX Best market under kortnamnet NEVPF.

För investerar och/eller mediafrågor, kontakta:  
Cecilia Hofvander, NeuroVive, Tfn: 046-275 62 21 eller ir@neurovive.com 

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)
Medicon Village, 223 81 Lund
Tfn: 046-275 62 20 (växel), Fax: 046-888 83 48
www.neurovive.com

Denna information är sådan information som NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2016, kl. 08.30.