Riktad nyemission i NeuroVive på 35 MSEK genomförd och mer information om kommande företrädesemission på 75,8 MSEK

Den riktade nyemission som meddelades till marknaden den 20 november 2013 och som den extra bolagsstämman den 13 december 2013 beslutade om är nu genomförd.

Totalt tecknades 2 500 000 aktier á 14 SEK per aktie vilket tillför NeuroVive 35 MSEK före emissionskostnader. Aktiekapitalet har i och med emissionen ökat med 125 000 SEK.

Aktierna i den riktade emissionen tecknades med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt av välrenommerade svenska institutionella placerare, däribland läkemedelsfonden Rhenman & Partners, Andra AP-fonden, ytterligare institutionella placerare samt Dr. Guo Weicheng som är en av Sihuan Pharmaceuticals (NeuroVives samarbetspartner i Kina) grundare.

Lanserar IR-portal inför kommande företrädesemission  
NeuroVive meddelar även att bolaget har lanserat en IR-portal inför bolagets kommande företrädesemission med teckningstid den 13 januari 2014 till och med den 27 januari 2014. Via denna portal, med adressen www.irportalen.se/neurovive, erbjuds viktig information, filmade intervjuer med nyckelpersoner i bolaget samt möjlighet att beställa prospekt och boka en plats på någon av de investeringsträffar som planeras enligt nedanstående schema:

  • Göteborg: Folkets Hus, 15 januari kl 18.00, Olof Palmes Plats 3
  • Lund: Grand Hotel, 16 januari kl 18.00, Bantorget 1
  • Stockholm: 7A Odenplan, 20 januari kl 18.00, Norrtullsgatan 6
  • Telefonkonferens: 21 januari kl 17.00

Den kommande företrädesemissionen ger befintliga aktieägare en teckningsrätt per aktie, och fyra teckningsrätter berättigar till teckning av en ny aktie till priset 14 SEK per aktie. Emissionen kommer att omfatta högst 5 414 761 aktier, vilket skulle tillföra bolaget cirka 75,8 MSEK före emissionskostnader. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att delta i emissionen med företrädesrätt är den 8 januari 2014. Det är även möjligt att ansöka om tilldelning utan stöd av företrädesrätt.

Om NeuroVive
NeuroVive Pharmaceutical AB (publ), ett ledande företag inom mitokondriell medicin, utvecklar en portfölj av produkter för behandling av akuta hjärt- och nervcellsskador genom mitokondrieprotektion. Dessa sjukdomstillstånd kännetecknas av omfattande medicinska behov samt att det ännu inte finns några godkända läkemedelsbehandlingar att tillgå. NeuroVives produkter CicloMulsion® (hjärtinfarkt) och NeuroSTAT® (traumatisk hjärnskada) genomgår för närvarande fas III- respektive fas II-studier. NeuroVives forskningsarbete omfattar även produkter för behandling av antivirala indikationer (Hepatit B/C), hjärncellsskada vid stroke samt läkemedelskandidater för cellskydd och energireglering vid mitokondriella sjukdomar. NeuroVive är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Media samt Investor Relations-relaterade frågor hänvisas till:
Ingmar Rentzhog, Laika Consulting, Tel: 046-275 62 21 respektive ir@neurovive.se
Via ovanstående kontaktvägar är det även möjligt att boka en intervju med företagets VD Mikael Brönnegård.

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)
Medicon Village, SE-223 81 Lund
Tel: 046-275 62 20 (växel), Fax: 046-888 83 48
info@neurovive.se, www.neurovive.se

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 december 2013, kl. 13.15.

Attachments

Release