Sista dag för handel med BTA i NeuroVive

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Företrädesemissionen i NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) (”NeuroVive” eller ”Bolaget”) har idag registrerats hos Bolagsverket och betalda tecknade aktier (BTA) kommer att ersättas av stamaktier. Sista dag för handel med BTA är den 25 maj 2020 och nya aktier kommer att bokas in på respektive depå/VP-konto den 29 maj 2020. Efter registrering hos Bolagsverket uppgår NeuroVives aktiekapital till 13 483 673,30 SEK och antal aktier till 269 673 466.

Information om betald tecknad aktie

Kortnamn: NVP BTA

ISIN-kod: SE0014262408

Sista handelsdag: 25 maj 2020

Rådgivare
Erik Penser Bank AB agerar finansiell rådgivare till NeuroVive i samband med företrädesemissionen och Cirio Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare.