Styrelsen utser Erik Kinnman till ny VD för NeuroVive

Styrelsen i NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) meddelar att Erik Kinnman har utsetts till ny VD för NeuroVive. Erik Kinnman tillträder tjänsten den 14 mars 2016, samtidigt som han lämnar nuvarande CMO och COO uppdrag inom sin egen konsultverksamhet.

Erik Kinnman har bred ledarskapserfarenhet och kompetens från olika uppdrag inom life science-sektorn, och mångårig erfarenhet från ledande positioner inom läkemedelsbolag som AstraZeneca och Sobi. Eriks kompetens och erfarenhet omfattar klinisk utveckling, affärsstrategi, affärsutveckling och investor relations, och han har även erfarenhet från finansbranschen. Erik har en Executive MBA-examen från Handelshögskolan i Stockholm och omfattande forskningsmeriter från Karolinska Institutet som lett till medicine doktorsexamen och docentur. Erik är även läkare med specialistkompetens inom neurologi och smärtlindring.

– Styrelsen och jag är övertygade om att Erik Kinnman är rätt person att leda NeuroVive framåt, utforma vår strategi samt utnyttja våra möjligheter på bästa sätt. Hans strategiska vision och medicinska expertis passar väl in i NeuroVives omfokusering med forskning och utveckling i centrum. Erik Kinnman är en stark och erfaren ledare med bevisad förmåga att kunna omsätta FoU- och affärsstrategi till kliniska applikationer, säger Gregory Batcheller, NeuroVives styrelseordförande.

– Erik Kinnman kommer att tillföra kompetens och fokus till hela verksamheten samt etablera stabila partnerskap för att driva forsknings- och utvecklingsprogrammen vidare. Hans breda erfarenhet av forskningsarbete och läkemedelsindustrin är exakt det som NeuroVive behöver för att driva organisationen framåt, fortsätter Gregory Batcheller.

– Jag ser fram emot mitt kommande uppdrag inom NeuroVive och att bidra till bolagets utveckling och tillväxt. NeuroVive är en innovativ organisation och jag är övertygad om att det finns stor potential för såväl nya behandlingsmetoder som kommersialisering inom projektportföljen. Både NeuroVive och bolagets partners drivs av engagerade personer som vill göra skillnad genom att förbättra tillståndet hos människor med mitokondriella sjukdomar. Jag kommer att underlätta för våra forskare och partners att omvandla potentialen i de kliniska projekten till klinisk nytta, och på så sätt driva NeuroVives värde, säger Erik Kinnman.

Erik Kinnman efterträder tf VD Jan Nilsson, som nu återgår till sin position som NeuroVives COO. Jan har bidragit väsentligt till att driva verksamheten framåt. Bolagets senaste partnerskap med Isomerase och University of Pennsylvania (UPENN) är viktiga milstolpar som NeuroVive uppnått under Jans ledarskap. NeuroVives forskarteam och styrelse sätter stort värde på Jans omfattande kunskaper om NeuroVives verksamhet och det engagemang han har visat när det gäller att driva organisationen framåt.

Om NeuroVive
NeuroVive Pharmaceutical AB (publ), ett ledande företag inom mitokondriell medicin, fokuserar på utveckling av målinriktade läkemedelskandidater som bevarar mitokondriernas integritet och funktion för indikationer där det finns stort medicinskt behov. NeuroVives affärsfokus drivs av värdeskapande samarbeten med ledande forskningsinstitutioner inom mitokondriell medicin och kommersiella partners över hela världen. NeuroVives portfölj består av två projekt i klinisk utvecklingsfas för akut njurskada (AKI) och traumatisk hjärnskada (TBI) med läkemedelskandidater i klinisk och preklinisk utveckling och två läkemedelsutvecklingsplattformar. NeuroSTAT®-produkten har särläkemedelsstatus i Europa och USA för behandling av måttlig till allvarlig traumatisk hjärnskada och utvärderas för närvarande i CHIC-studien. Cyklosporin utvärderas i den pågående CiPRICS-studien för akut njurskada i samband med större kirurgiska ingrepp. NeuroVive är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Media- och Investor Relations-relaterade frågor hänvisas till:
Christine Tadgell, NeuroVive, Tel: 046 275 6220 respektive ir@neurovive.se
Via ovanstående kontaktvägar är det även möjligt att boka en intervju med företagets  styrelseordförande  Gregory Batcheller.

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)
Medicon Village, SE-223 81 Lund
Tel: 046-275 62 20 (växel), Fax: 046-888 83 48
info@neurovive.se, www.neurovive.com

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande 23 februari 2016, kl. 08.30 CET.

Attachments

Release