Regulatorisk

Kallelse till årsstämma i Abliva AB (publ)

Aktieägarna i Abliva AB (publ), org.nr 556595-6538, (”Bolaget” eller ”Abliva”), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 23 maj 2024 kl. 13.00 på Medicon Village, Scheeletorget 1 i Lund, med insläpp ...