Regulatorisk

Kommuniké från årsstämma

Idag den 9 maj 2014 hölls årsstämma i NeuroVive Pharmaceutical AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.