Regulatorisk

Kommuniké från extra bolagsstämma

Den 13 december hölls en extra bolagsstämma i NeuroVive Pharmaceutical AB (publ), och nedan följer en sammanfattning av vad som beslutades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.