Regulatorisk

Sista dag för handel med BTA i Abliva

Abliva AB har genomfört en företrädesemission av aktier som avslutades den 27 juni 2022. Företrädesemissionen har registrerats vid Bolagsverket och sista dag för handel med betald tecknad aktie (”BTA” ...
Regulatorisk

Abliva har genomfört en riktad nyemission

Abliva AB (Nasdaq Stockholm: ABLI) (”Abliva” eller ”Bolaget”), ett biofarmaceutiskt företag i klinisk fas som utvecklar läkemedel för behandling av sällsynta och allvarliga primära mitokondriella sjuk ...