Regulatorisk

Kallelse till årsstämma i Abliva AB (publ)

Aktieägarna i Abliva AB (publ), org.nr 556595-6538, (”Bolaget” eller ”Abliva”), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 23 maj 2024 kl. 13.00 på Medicon Village, Scheeletorget 1 i Lund, med insläpp ...
Regulatorisk

Beslut vid årsstämma i Abliva AB (publ)

Abliva AB (Nasdaq Stockholm: ABLI) (”Abliva” eller ”Bolaget”) har idag hållit årsstämma. Med anledningen av den fortsatta spridningen av coronaviruset och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande ...