Regulatorisk

Sista dag för handel med BTA i Abliva

Abliva AB har genomfört en företrädesemission av aktier som avslutades den 27 juni 2022. Företrädesemissionen har registrerats vid Bolagsverket och sista dag för handel med betald tecknad aktie (”BTA” ...
Regulatorisk

Beslut vid årsstämma i Abliva AB (publ)

Abliva AB (Nasdaq Stockholm: ABLI) (”Abliva” eller ”Bolaget”) har idag hållit årsstämma. Med anledningen av den fortsatta spridningen av coronaviruset och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande ...